Informácie k súhlasu dotknutej osoby

Súhlasím s tým, aby spoločnosť AUTO-VALAS s.r.o. spracúvala moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol/a (napr. meno, priezvisko, email) za účelom cenovej ponuky alebo súťaže a kontaktu vybraným spôsobom komunikácie za účelom poskytovania informácií súvisiacich s týmito účelmi.

Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, nebudem už dostávať žiadne informácie súvisiace s účelom daného súhlasu. Súhlas môžem odvolať pomocou spôsobov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov a Právach dtknutej osoby. Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa mojich osobných údajov a práv si môžem prečítať na stránke Zásady ochrany osobných údajov. a Práva dotknutej osoby .

Back to top